Work Agency Re-integratie
Is gespecialiseerd in het re-integreren van mensen naar arbeid.
Bij ons draait het om daadkracht en het behalen van een positief resultaat zonder de mens hierbij uit het oog te verliezen.

Ons doel is: mensen aan het werk krijgen en houden! Work Agency is begonnen met de begeleiding van mensen naar een nieuwe baan.
In de loop der jaren heeft Work Agency vele mensen aan werk geholpen.


Work Agency is gespecialiseerd in het re-integreren van uitkeringsgerechtigden (voor alle opleidingsniveaus) naar
een passende duurzame baan
 
Work Agency heeft zich met betrekking tot de begeleiding van individuele kandidaten toegelegd op alle opleidingsniveaus, zowel IRO kandidaten als outplacementkandidaten. Doordat alle trajectonderdelen van het begeleidingstraject specifiek afgestemd zijn op kenmerken van deze doelgroep kunnen bijzonder goede resultaten behaald worden.

Door onze werkwijze is na 6 maanden 80% van onze cliënten gere-integreerd
.